Rūta Krasauskienė
Nacionalinės švietimo agentūros direktorė

Nacionalinei švietimo agentūrai Rūta Krasauskienė vadovauja nuo 2020-04-17. Iki to laiko dirbo Vilniaus Žemynos gimnazijos direktore. Dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, švietimo lyderystės forumuose, domisi ir skatina mokytojus ir mokyklų vadovus būti lyderiais savo veikloje, bendrauja su visais bendruomenės nariais, socialiniais partneriais. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką. Prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą. Vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą.