Martynas Nagevičius
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas

Martynas Nagevičius yra vienas žinomiausių Lietuvos lobistų, dirbančių atsinaujinančios energetikos plėtros, energetikos transformacijos, klimato kaitos mažinimo  klausimais.  Jis yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas, Energetikos ir klimato kaitos komiteto pirmininkas, taip pat – Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas ir Lietuvos energetikos agentūros valdybos narys.   Pagrindinis jo tikslas – perėjimas prie klimato kaitos atžvilgiu neutralios Lietuvos ekonomikos, iš šio proceso sukuriant didesnę Lietuvos nacionalinės ekonomikos vertę.