Dr. Mantas Antanas Davidavičius
Vytauto Didžiojo universiteto lektorius

Filosofas ir politikos mokslų daktaras, 2020 m. apgynęs daktaro disertaciją apie ekopolitikos, ekoideologijų ir ekosofijos  tarpusavio sąveikas Belovežo girios politiniame konflikte dėl kirtimų. Nuo 2017 metų Vytauto Didžiojo universitete dėsto ekosofiją.