Prof. dr. Loreta Vaicekauskienė
Vilniaus universiteto Skandinavistikos centro profesorė, Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos centro vadovė

Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos valdybos narė. Domisi kalbos politika, standartizavimo ideologijomis, kalba ir socialine tapatybe, kalba švietimo sistemoje, kalbų kontaktais. Verčia iš danų kalbos, yra „Danų-lietuvių kalbų žodyno“ (2013, su Ebbe Flatau) ir knygos „Naujieji lietuvių kalbos svetimžodžiai: kalbos politika ir vartosena“ (2007) autorė, knygų „Lietuvių kalbos ideologija“ (2016) ir „Lietuvių kalbos idealai“ (2017) redaktorė. 2015 m. atliko Fulbrighto stažuotę Arizonos valstijos universitete JAV. 2014 m. apdovanota Gailių klano premija „Už meilę gyvajai lietuvių kalbai“.