Dr. Lolita Jablonskienė
Nacionalinės dailės galerijos vadovė

Lolita Jablonskienė – dailėtyros daktarė, dailės istorikė ir parodų kuratorė. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinio Nacionalinės dailės galerijos vadovė. Vilniaus dailės akademijos docentė. Kuruoja dailės parodas Lietuvoje ir užsienyje, publikuoja dailėtyros tekstus šalies bei užsienio spaudoje. Lietuvos paviljonų Venecijos bienalėje komisarė 1999 ir 2005 m. Dalyvavo Lietuvos kultūros ir meno tarybos, Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komiteto, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos, Valstybės apdovanojimų tarybos darbe. Buvo darbo grupių, rengusių programą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“, Lietuvos kultūros politikos kaitos gaires, Nacionalinę muziejų koncepciją pagal tvaraus vystymosi principus ir kt. narė.