Prof. dr. Lilija Duoblienė
Vilniaus universiteto Ugdymo mokslo instituto profesorė

Profesorė vadovauja Ugdymo teorijos ir kultūros katedrai. Mokslininkės tyrimų laukas apima ugdymo filosofiją, ideologiją ir kultūrines naujoves  švietime, o tyrimai yra grindžiami kritine pedagogika, postmodernia ir posthumanistine prieiga. Yra vadovavusi daugeliui nacionalinių tyrimų grupių švietimo ir kultūrinės transmisijos tema, dalyvavusi tarptautiniame dialogui ir kultūriniam raštingumui skirtame  projekte DIALLS (Horizon 2020). Šiuo metu vadovauja tyrimų projektui „Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos futuristiniai scenarijai“. Daugelio straipsnių ir kelių monografijų autorė, tarp kurių „Ideologizuotos švietimo kaitos teritorijos“ (2011), „Pohumanistinis ugdymas. Dekoduoti“ (2018), „Multimodalus ugdymas“ (2020).