Dr. Julita Varanauskienė
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė

Sako, kad yra žmonės, kurie veikia (daro), kurie stebi ir kurie stebisi. Julita Varanauskienė įsitikinusi, kad stebėjimas nėra laiko gaišimas, bet sudaro sąlygas tikslingiau veikti: laiku pastebėti, padaryti pagrįstas išvadas ir priimti apgalvotus sprendimus.