Dr. Jūratė Petrauskienė
Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė

2005 m. įgijo statistinės matematikos magistro laipsnį, o 2011 m. apsigynė fizinių mokslų daktaro laipsnį Vilniaus universitete.
Nuo 2004 m. dirba Lietuvos statistikos departamente, nuo 2013 m. – Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėja, nuo 2019 m. – generalinė direktorė.
Aktyviai ėmėsi platesnio administracinių šaltinių ir kitų duomenų šaltinių panaudojimo aktualiai ir laiku pateikiamai statistikai rengti. Inicijavo Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos kūrimą.
Veiklos interesų sritys – Tarptautinio statistikos instituto (ISI) nuolatinė narė.
Lietuvos statistikų sąjungos prezidento pavaduotoja. Statistikos departamento metodinės komisijos pirmininkė. Apgynė dr. (fiziniai m., matematika) disertaciją „Priklausomų atsitiktinių dydžių sumų aproksimavimas Puasono tipo matais“ (2011). Tyrimų tematika su bendraautoriais paskelbė keletą straipsnių.
Europos statistikos sistemos komiteto narė.