Inga Vargalienė
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos direktorė

Švietimo sistemoje dirba dvidešimt metų. Nuo 1998 m. beveik šešerius metus – mokytoja Vilniaus miesto mokyklose. Septynerius metus – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė. Ketverius metus – gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Nuo 2015 m., laimėjusi konkursą, paskirta Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos direktorės pareigoms.
2000 m. baigė humanitarinių mokslų bakalauro, 2001 m. – psichologijos mokslų universitetines, 2002 m. – edukologijos mokslų magistro studijas VPU. 2008-2017 m. buvo Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintoja (Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra). 2014 m. suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija. 2014 m. baigė neformaliąsias švietimo lyderystės studijas (projektas „Lyderių laikas 2“). 2018 m. išrinkta Metų mokyklos vadove (Žinių ekonomikos forumas). Nuo 2019 m. ir mokymų, skirtų mokyklų vadovams, lektorė.