Inga Tarakavičiūtė
Valstybės kontrolės Audito plėtros departamento direktorė

Auditoriaus tikslas – girdėti ir pastebėti viešajame sektoriuje kylančias problemas bei pasiūlyti tinkamus jų sprendimo būdus. Auditų išvados ir rekomendacijos – įrankis šiems tikslams pasiekti. Jose siunčiami signalai sprendimų priėmėjams keisti nusistovėjusią netinkamą situaciją, kurti būtinus pokyčius.
Siekiant skatinti viešojo sektoriaus audito pažangą, svarbu pastebėti ir įvertinti viešojo sektoriaus auditorius, kurie taikydami novatorišką praktiką, netradicinius auditų atlikimo būdus, kuria šio sektoriaus pažangos svarų indėlį, inicijuoja reikiamus pokyčius. Novatoriškumas – išskirtinė kompetencija, kurią išsiugdyti nėra paprasta, todėl turime tai pastebėti ir įvertinti.