François Dejean
Klimato kaitos mažinimo, energetikos ir transporto grupės vadovas

François Dejean vadovauja Europos aplinkos agentūros (EAA) darbui klimato kaitos mažinimo, energetikos ir transporto srityse. Jo komanda renka, analizuoja ir teikia politikos formuotojams ir visuomenei aktualius duomenis apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir klimato politiką.
Prieš pradėdamas eiti šias pareigas, jis dirbo EAA ekspertu, koordinavo metinį ES ir valstybių narių pažangos siekiant klimato ir energetikos tikslų vertinimą. 2000-ųjų pradžioje François Dejean dirbo ir aplinkosaugos konsultantu kompanijoje „Ernst & Young“ Paryžiuje.
François turi chemijos magistro laipsnį ir aplinkosaugos vadybos ir inžinerijos srities aukštąjį išsilavinimą. Šiuo metu gyvena Kopenhagoje, Danijoje, su žmona ir dviem vaikais.