Frédéric Soblet
Auditorius, I kolegija, Tvaraus gamtos išteklių naudojimo direktoratas

Frédéric Soblet yra aplinkos audite besispecializuojantis auditorius iš Europos Audito Rūmų – ES nepriklausomo išorės auditoriaus. Jis prisidėjo prie daugelio ES energetikos ir klimato politikos audito ataskaitų, pvz., atsinaujinančios energijos, energijos vartojimo efektyvumo ir kovos su klimato kaita veiksmų, kurių paskutinė buvo susijusi su ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo politikos veiksmingumu.