Žymantas Morkvėnas
Nevyriausybinės organizacijos „Baltijos aplinkos forumas“ direktorius, gamtos apsaugos ekspertas

Gamtosaugininkas Žymantas Morkvėnas aplinkosaugos sektoriuje dirba daugiau nei 20 metų. Jis vadovauja nevyriausybinei organizacijai „Baltijos aplinkos forumas“, yra biologinės įvairovės apsaugos ekspertas. Gilinasi į gamtosaugos politikos klausimus, gamtosaugos problematiką žemės ūkio sektoriuje, miškų apsaugos problemas, pelkinių buveinių atkūrimo ir palaikymo klausimus. Didžiąją profesinės veiklos dalį skiria praktinių gamtosaugos iniciatyvų įgyvendinimui atkuriant tūkstančius hektarų apleistų gamtinių buveinių, bendradarbiaujant su ūkininkais ir saugomų teritorijų specialistais. Vilniaus universiteto studentams Žymantas dėsto gamtosaugos komunikacijos bei biologinės įvairovės apsaugos kursą.